петак, 28. мај 2010.

TROGLASNI ODZIV ZOVU DUŠE I SRBIJEIz štampe je izišla nova knjiga stihova - "Pod nebom Srbije" / "Sotto il cielo di Serbia", koautorsko delo tri pesnikinje - Carle Galvan, Rade Rajić-Ristić i Todore Škoro. U ovom troglasju peva se na italijanskom, srpskom, a i nemačkom jeziku.

U recenziji za ovu knjigu Marinela Laratro kaže:
Poezija, kao i sva umetnost, najlepši je odziv zovu duše. U zbirci stihova pred nama, „Pod nebom Srbije“ ( „Sotto il cielo di Serbia“) taj odziv je troglasan. I na dva jezika zbori – italijanskom i srpskom. I time ne gubi, nego dobija, širi se, prelazi mnoge granice, baš onako kako duša, čista i poetična, nikad nije priznavala granice, ma kakve.
Okupljene „Pod nebom Srbije“, i u zbirci ovih stihova, i istinski, tri su pesničke duše, različitih sudbina. Carla Galvan, Italijanka po rođenju, koja je podneblje srpsko slučajno otkrila, njime očarana, njemu teži i o njemu peva. Rada Rajić-Ristić, nošena surovošću sudbine više nego sopstvenim izborom, to podneblje je davno napustila, ali tamo, ispod nekog drugog, dalekog neba, u sećanjima i snovima, u nostalgiji, priželjkuje da se pod nebo Srbije vrati. I najzad, Todora Škoro, Srpkinja po rođenju, ispod neba Srbije nikada nije odlazila, kao da nije mogla da preživi taj rastanak, pokazaće njeni stihovi.
Možda se u stihovima ove tri poetese uočava znatna razlika u pesničkom izrazu, u metrici, u načinu stvaranja pesme, ali je to manje važno. Ono što ih povezuje, što ih je i u ovoj knjizi spojilo, jeste sličnost duše i zajednička ljubav prema Srbiji, njenom nebu, njenim svetinjama, njenim ljudima i načinu na koji oni umeju da vole, sličnom ili istom onome kojim vole i one same.


. La Poesia, come tutte le altre artI, è la più bella risposta al richiamo dell'anima. Nella presente raccolta di versi "Sotto il cielo di Serbia" ("Pod nebom Srbije") questa risposta è a tre voci. E parla due lingue - italiano e serbo. Ma con questo non perde nulla, anzi si arricchisce, si espande, attraversa molti confini, proprio come l'anima pura e poetica non ha mai conosciuto confini, di nessun tipo.
Riunite "Sotto il cielo di Serbia" sono, anche in questa raccolta poetica e
per davvero, tre anime poetiche, con destini diversi. Catla Galvan, italiana
di nascita, ha scoperto per caso i luoghi della Serbia, ne è rimasta incantata,
spera di ritornarvi e li canta nei suoi versi. Rada Rajic-Ristic ,portata dalla
crudeltà del destino più che da una scelta propria, ha lasciato quei luoghi
tanto tempo fa, però laggiù, sotto un altro lontano cielo, desidera nei
ricordi, nei sogni e nella nostalgia, tornare sotto il cielo di Serbia. E
infine Todora Skoro, serba di nascita, che dal cielo dei Serbia non si è mai
allontanata, come non potendo sopravvivere all'addio, e questo è proprio ciò,
che leggeremo nei suoi versi.
Forse nei versi di queste tre poetesse sono evidenti differenze significative
nell'espressione poetica, nella metrica,nel modo di fare poesia, ma ciò importa
poco . Quello che le collega, e che le ha anche unite in questo libro, è
l'affinità delle loro anime e il comune amore per la Serbia, per il suo cielo,
la sua sacralità, la sua gente e per il modo in cui essa sa amare, simile o
uguale a quello in cui sanno amare anche loro.AKO...

Ako je samoća
premračna za tebe,
preseli se u moju dušu.

Ako ti je studeno
moje srce uvek gori
samo za tebe.


SE…

Se la solitudine
è troppo buia per te,
trasferisciti nella mia anima.

Se hai freddo,
il mio cuore è acceso sempre
solo per te.
REČI MOJE MAJKE

“Vreme prolazi
brže od bola i od sećanja”,
reče mi da me utešiš,
ili da me uplašiš,
kako bih promenila odluku,
ili da bih ostala
na ognjištu mojih predaka.


PAROLE DI MIA MADRE

“Il tempo passa
più veloce del dolore e dei ricordi”,
mi dicesti per consolarmi,
o per spaventarmi,
per farmi cambiare decisione,
o per fermarmi rimanere
sul focolare dei miei antenati.


Rada Rajic-Ristic
_____________________________________

Нема коментара:

Постави коментар